HomeJust4FunGolf VervolgcursusGVB HalenAlgemeen VoorwaardenContact

Algemene voorwaarden

Algemeen voorwaarden


Artikel 1 Duur en opzeggen lidmaatschap:
Het eerste lidmaatschap heeft een looptijd gelijk tot aan het einde van het volgende kalenderjaar. Een lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, behalve wanneer opzegging plaatsvindt vóór 15 oktober. Ontvangen wij van u geen opzegging dan bent u verplicht het volledige lidmaatschap voor het volgende jaar te voldoen. Het lidmaatschap eindigt door:
Uw schriftelijke opzegging vóór 01 december van dat jaar.

De opzegging is uitsluitend geldig indien bij opzegging vermeld wordt welke andere vereniging de registratie overneemt.
Voorzien van de naam van de betreffende club en het emailadres.
Houdt u er rekening mee dat onze golfvereniging niet onder de Wet van Dam valt. De opzegtermijn van 1 maand geldt niet voor verenigingen en stichtingen.

Artikel 2 Tarief contributie
De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 79 per jaar inclusief het gebruik van het handicapregistratiesysteem. Het contributietarief kan jaarlijks worden aangepast.


Artikel 3 Betaling contributie 2023
De contributie graag voor 31 december 2022 betalen.

Artikel 4 Golf/ handicap 54-examen
Als u deelneemt aan de examens van FLOGOLF wordt u verplicht lid van CLUB FLOGOLF. Deze golfvereniging is aangesloten bij de NGF en heeft speciaal opgeleide examinators die het examen van u afnemen.  *Bij het volgen van de actie-handicap 54 in twee dagen van 109,- euro ) bent u verplicht twee jaar lid van CLUB FLOGOLF te blijven.

Artikel 5 NGF pas
Elk jaar ontvangt u, na betaling van de contributie, van ons een nieuwe pas met daarop handicap 54 of uw bijgewerkte handicap indien deze 36 of lager is. De pas valt medio de maand februari bij u in de bus.

Artikel 6: Privacy
De door u opgegeven persoonsgegevens worden vastgelegd in de marketingdatabase. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over clubactiviteiten en worden niet aan derden vrijgegeven.

Artikel 7: E-Mailadres
U bent verantwoordelijk voor het in gebruik hebben van een goed werkend emailadres. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende emailadres hebben wij voldaan aan onze verplichting om u met die mededeling te bereiken.